img

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

img

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP)
ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini sağlamak için geliştirilen kullanımı rahat, geniş raporlama olanaklı ve esnek bir ticari yazılım programıdır. Ticari yazılım ürünlerinin en önemli artısı modüler yapıda olmasıdır. Modüler yapının ticari uygulamalarda siparişten tedarik ve üretim aşamalarına kadar olan süreçte daha da ön plana çıkar. Bir işletme yazılım uygulamalarının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonların, istenilen zamanda ve kullanıcılara verilen yetkiler çerçevesinde kullanılmasını mümkün kılar.
STOK YÖNETİM
-Sınırsız sayıda stok kartı tanımlayabilirsiniz.-Stok kartları birden çok sınıf altında toplayarak sınıflandırabilirsiniz.

-Birden fazla birim tanımlaması yapılabilir Adet / Koli / Kg / ton vb.

-Stok kartına hem alış hem satış KDV oranını ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.

-Stok kartına ait marka tanımlaması yapılabilirsiniz.

-Stok kartına ait alış ve satış fiyatlarının çoklu bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

-Stok kartının kritik stok seviyeleri belirleyebilirsiniz. (Minimum ve Maximum miktar olarak)

-Ürüne ait renk/beden takibini yapabiliri renk beden stok kartlarını otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

-Stok kartının depo tanımlamalarını yapabilirsiniz.

-Ürüne ait sınırsız sayıda özel kod tanımı yapabilirsiniz.

-Stok kartına çeşitli açıklamalar ekleyebilirsiniz.

-Stok kartının daha önceki hareketlerini stok kartının içinde raporlayabilirsiniz.

-Stok kartında sınırsız orijinal barkod tanımı yapabilirsiniz.

-Stok kartı için kendiniz barkod tanımlayabilirsiniz barkod yazıcı modeli gözetmeksizin yazdırabilirsiniz.

-Stok kartına ait bölüm, reyon ve raf tanımını yapabilirsiniz

-Stok kartına muadil stok kartı tanımı yapabilirsiniz.

-Stok kartına sınırsız sayıda fiyat tanımı yapabilirsiniz (bayi fiyatı, liste fiyatı vs şeklinde)

-Stok kartına 3 adet döviz tanımı yapabilirsiniz (Dolar, Euro…) vb

-Satış fiyatlarınızı otomatik olarak artırabilir ve azaltabilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz.

-Stok kartındaki B2B Web sayfada göster butonu ile tek tıklama ile ürününüzü internet sitenize taşıyabilirsiniz

-Genel Muhasebe entegrasyonu için tek düzen hesap kodlarının tanıtımını yapabilirsiniz.

-Grup stok tanımlaması yapabilir bu sayede tek bir stok kartı hareket gördüğünde gruba bağlı stok kartlarının işlem görmesini sağlayabilirsiniz.

-Kampanya tanımlaması yaparak istediğiniz tarihler arasında istediğiniz firmalara istediğiniz fiyat üzerinden hareket görmesiniz sağlayabilirsiniz.

-Firmalara özel fiyat tanımlaması yaparak istediğiniz firmanın istediğiniz fiyat üzerinden hareket görmesini sağlayabilirsiniz.

-Seri numarası takibi yapabilirsiniz, seri no analiz ekranından hızlı bir şekilde raporlayabilirsiniz.

-Hızlı stok tanımlama ekranından stoklarınızı hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.


-Stok analiz ekranından stokların hareketlerini analiz edebilir tek bir tuşla hareketine ulaşabilirsiniz.

-Arızalı veya bozulmuş stoklarınızı takibini yapabilirsiniz.

-Stok ve depo sayımlarınızı otomatik olarak yapabilirsiniz.

-Stok kart fihristinizi raporlayabilirsiniz.

-Stok fiyat listenizi raporlayabilirsiniz.

-Fifo, Lifo, Ortalama, Ağırlıklı Ortalama vb… gibi genel kabul görmüş ilkelere göre kar zararınızı raporlayabilirsiniz.

-Depo hareketlerini detay ve özet şeklinde raporlayabilirsiniz.

-En fazla hareket görenler,en az hareket görenlerler vb şeklinde stok analizlerini raporlayabilirsiniz.

-Envanterinizi Detay ve özet şeklinde raporlayabilirsiniz.

-Stokların Firma bazında veya ürün bazında alış ve satışlarını raporlayabilirsiniz.

-Birden fazla birim bazında stoklarınızın özet ve detaylarını raporlayabilirsiniz
CARİ HESAP VE FİNANS YÖNETİM
-Sınırsız sayıda cari hesap kartı tanımlayabilirsiniz.

-Cari kartınız ile ilgili bütün detay bilgileri tanımlayabilirsiniz

-Cari hareket girişi yaparken hareketin aynı anda banka, personel,kasa,muhasebe,gelir veya gider kaydını eş zamanlı yapabilirsiniz. (Örnek: Cari hesabın gönderdiği banka havalesini cari hareket girişinden yaparak aynı zamanda banka giriş hareketini yapabilirsiniz)

-Cari hareketlere hareket kodları ekleyerek gruplayabilirsiniz.

-Satış Faturasından gelen satış şekline göre tahsilat girişi yapabilirsiniz.

-Yönetici Kayıt onaylama ekranı sayesinde yönetici onaylamadığı hareketlerin takibini yaparak ilgili hareketin hangi kullanıcın yaptığını raporlayıp işlem yapabilir.

-Yönetici kayıt kontrol ekranı ile belirlenen tarihler arasında yapılan işlemleri listeleyebilirsiniz.(Örnek: bugün tanımlanan cariler, iki tarih arası düzenlenen faturalar vb)

-Mutabakat ekranı sayesinden bakiyesi ve hareketlerinde mutabakata varılan cari kartların geriye dönük işlem görmesini engelleyebilirsiniz.

-Cari analiz ekranından carilerin hareketlerini analiz edebilir tek bir tuşla hareketine ulaşabilirsiniz.

-Birden çok şubesi olan firmaları şube bazında takibini yapabilirsiniz.

-Birden çok şubesi olan firmaları tek bir merkez hesap bazında takibini yapabilirsiniz

-Carini B2B sistemine giriş kullanıcı adı ve şifresinin tanımlayabilirsiniz.

-Cari rut tanımı ile ilgili cariye plasiyer atayarak DARA saha satış otomasyonuna otomatik olarak entegre edebilirsiniz.

-Cari karta iskonto, sabit indirim tutarlarını tanımlayabilir ve bu tanımlar üzerinden hareket görmesini sağlayabilirsiniz

-Cari Risk ve teminat bilgilerini girerek cari kartın işlem limitlerini sınırlayabilirsiniz

-Stok kartına tanımlanan özel fiyat grubunu cari karta tanımlayarak sadece o fiyat üzerinden işlem görmesini sağlayabilirsiniz.

-Cari kartının daha önceki hareketlerini cari kartının içinde raporlayabilirsiniz

-Cari kart ile ilgili nakliye tanımlamalarını katsayı ve sabit tutar olarak tanımı yaparak hareket girişlerinde işlem görmesini sağlayabilirsiniz

-Cari kart döviz tanımlamalarını yaparak dövizli işlemlerinizi belirlediğiniz döviz cinsi üzerinden hareket görmesini sağlayabilirsiniz.

-Cari hesap kartına 3 adet özel kod ile 3 adet grup kodu tanımlayabilirsiniz.

-Cari karta ziyaret barkodu tanımlayarak DARA saha satış otomasyonuna otomatik olarak entegre edebilirsiniz.

-Genel Muhasebe entegrasyonu için tek düzen hesap kodlarının tanıtımını yapabilirsiniz

-SMS gönderme özelliği sayesinden carilerini düzenli SMS gönderebilirsiniz.

-Cari kart fihristinizi raporlayabilirsiniz

-Cari hesap ekstresini özet ve detay olarak raporlayabilirsiniz.(detay ekstrede fatura ve stok hareketini aynı raporda görüntüler)

-Cari hareket girişindeki hareket kodlarını raporlayabilirsiniz.

-Bakiye listelerini raporlayabilirsiniz

-Merkez hesap ekstresinin raporlayabilirsiniz

-Merkez hesap bazında bakiye listelerini raporlayabilirsiniz.

-Dövizli olarak yapılan hareketleri raporlayabilirsiniz (ekstre,bakiye raporu vs)

-En fazla hareket görenler,en az hareket görenlerler,bugun hafta hareket görenler veya görmeyenler vb şeklinde cari hesap analizlerini raporlayabilirsiniz.

-Cari hesap risk listesini raporlayabilirsiniz.

FATURA

-Fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu girişlerinizi tek bir modül üzerinden yönetebilirsiniz.

-Fatura,irsaliye ve müstahsil makbuzu girişlerinde tanımlı olmayan bir cari hesap veya stok kartını işlem giriş ekranını kapatmadan tanımlayabilirsiniz.

-Fatura modülü Satış Faturası, Alış Faturası, Satış Hizmet Faturası, Satış İade, Alış İade, Yurt Dışı Satış faturaları girişini ayrı ekranlardan yaparak veri giriş karmaşası yaşamazsınız.

-Fatura giriş sırasında 5 adet kalem iskonto oranı, 5 adet kalem iskonto tutarı,dip iskonto tutarı ve dip iskonto oranı girişini sağlayabilirsiniz.

-Stok modülünde tanımlanan cari hesap özel fiyatlarını fatura kalemlerine ayrı ayrı uygulayabilirsiniz.

-Fatura girişi sırasında kullanıcı tanımlı satış şekli girişi yaparak faturanın satış şeklini belirleyebilirsiniz.(Örn vadeli, taksitli vb)

-Genel Muhasebe entegrasyonu toplu bir şekilde yapabilirsiniz. (Sonradan muhasebeleştirme)

-KDV dahil fatura girişi yapabilir KDV oranını fatura girişi sırasında belirleyebilirsiniz.

-Dövizli fatura girişi yapabilir istenilen döviz cinsinin kuru üzerinden işlem yapabilirsiniz (Merkez bankası döviz alış,satış,vb)

-Fatura yuvarlama sayesinde kuruşlarla uğraşmadan faturanın tutar bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

-Tevkifatlı Fatura girişi yapabilir tevkifat oranını belirleyebilirsiniz.

-Fatura girişi yaparken plasiyer seçimi yaparak DARA saha satış otomasyonu entegrasyonu sağlayabilirsiniz.

-Fatura sevkiyat bilgi girişi yapabilir böylelikle fatura navlun tutarlarını hesaplayabilirsiniz.

-Kapalı ve açık fatura seçimi yapabilir kapalı faturaların kasa bağlantısını otomatik olarak yapabilirsiniz

-Fatura giriş ekranında birim dönüştürme yapabilir dönüştürülen birimin satış fiyatını otomatik olarak faturada işlem görmesini sağlayabilirsiniz.

-Fatura girişi yapıldıktan sonra önizleme ekranından yazdırabilir fatura ile alakalı teslimat fişinide yazdırabilirsiniz.

-Fatura girişi sırasında ilgili fatura satırında istenilen depoya işlem yapabilirsiniz.

-Bedelsiz veya promosyon faturalarının girişini yapabilirsiniz.

-Fatura girişinin cari ve stoklara tanımlanan muhasebe kodlarına göre muhasebe entegrasyonunu yapabilir muhasebe fatura ekranında oluşan muhasebe fişine erişebilir, muhasebe fişinde değişiklik yapabiliri ve muhasebe fişini yazdırabilirsiniz.

-faturayı kopyala-yapıştır mantığı ile çoğaltabilir benzer fatura girişlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

-Fatura girişi sırasında fatura kapama seçeneği ile fatura tahsilat bilgilerinin girişini sağlayabilirsiniz.

-Daha sonra sevkiyatı yapılacak olan ve sadece ihracat beyannamesi açılışı için düzenlenen yüksek miktarlı İhracat faturalarının stok çıkış hareketinin oluşmasını parametrik olarak düzenleyebilirsiniz.(İhracat Faturası stok çıkışı olmasın şeklinde)

-Fatura giriş ekranında stok hareket ve bakiyelerine,Cari hesap bakiye bilgilerine erişebilirsiniz. Fatura giriş sırasında istenirse stok kartında değişiklik yapabilirsiniz.

-Hizmet kartı tanımları yaparak hizmet faturalarının girişini yapabilirsiniz. Hizmet kartında Genel Muhasebe entegrasyonu için tek düzen hesap kodlarının tanıtımını yapabilirsiniz

-Fatura cinsi bazında faturalarınızı raporlayabilirsiniz (Alış,Satış,Hizmet Satış İade vb)

-Faturaların fatura cinsi bazında toplu olarak yazdırabilirsiniz.

-Fatura KDV analizlerini raporlayabilirsiniz.(Oran bazında, firma bazında vb)

-Form BA / Form BS bildirimlerini raporlayabilirsiniz.

-Müşteri bazlı, ürün bazlı alış veya satışlarınızı raporlayabilirsiniz.

-Plasiyer bazında faturalarınızı raporlayabilirsiniz.

-Fatura dizaynınızı kendiniz kolayca tasarlayabilirsiniz.

SATINALMA / SİPARİŞ

-Siparişleri alınan sipariş ve verilen sipariş şeklinde giriş yapabilirsiniz

-Stok modülünde tanımlanan cari hesap özel fiyatlarının sipariş ekranlarında otomatik olarak kullanabilirsiniz.

-Sipariş analiz ekranı ile siparişlerin durumunu anlık raporlayabilirsiniz

-Siparişlerle iligili sevkiyat şekillerini tanımlayabilirsiniz.

-Sipariş giriş ekranlarında sipariş teslimat tarih, saat bilgilerini girebilir ve raporlayabilirsiniz.

-Sipariş girişlerinde cari hesap özel iskontolarını otomatik olarak kullanabilirsiniz.

-Siparişleri birleştirme yaparak birden çok siparişi aynı anda durumunu değiştirebilirsiniz.

-Siparişi girişlerinde hazırlayan ve onaylayan bilgilerini girebilirsiniz

-Alınan siparişleri otomatik olarak satış faturası, satış irsaliyesi, yurt dışı satış faturası veya üretim iş emrine dönüştürebilirsiniz.

-Dövizli sipariş girişi yapabilirsiniz

-Sipariş girişlerinde 5 adet satır ve tutar iskontosu, dip iskonto uygulayabilirsiniz.

-Verilen siparişleri alış faturası veya alış irsaliyesine dönüştürebilirsiniz

-Alınan veya verilen siparişleri toplu olarak fatura veya irsaliye olarak dönüştürebilirsiniz

-Sipariş girişlerinde plasiyer tanımlayabilirsiniz

-Bekleyen siparişler, onaylanan vb şeklinde detaylarını raporlayabilirsiniz.

-Sipariş ekstresini raporlayabilirsiniz.

İRSALİYE/MÜSTAHSİL YÖNETİMİ

-Fatura modülümüzdeki özellikleri irsaliye modülündede kullanabilirsiniz

-Tekli İrsaliye faturalaştırma yapabilirsiniz (her irsaliye bir fatura şeklinde)

-Toplu irsaliye faturalaştırabilirsiniz.(belirlenen kriterler arasındaki irsaliyeler bir fatura)

-İrsaliye dizaynınızı kendiniz kolayca tasarlayabilirsiniz

-Fiyatlandırılmadan düzenlenen irsaliyeleri sonradan fiyatlandırabilirsiniz.

-İrsaliyenin istenirse cari entegrasyonu sağlanabilir bu şekilde irsaliyeler faturalanmadan cari hesabına yansıtılabilir.

-Fatura modülümüzdeki özellikleri müstahsil modülündede kullanabilirsiniz

-Müstahsil alışlarındaki vergi kesinti oranlarını kendiniz belirleyebilirsiniz (Stopaj,bağkur vs)

-Müstahsil vergi kesinti, tevkifat bildirimini raporlayabilirsiniz.

GENEL MUHASEBE

-Muhasebe fiş girişlerinizi mahsup,tahsil,tediye,özel fiş şeklinde tanımlayabilirsiniz

-Dövizli fiş girişi yapabilirsiniz

-Banka ekstrelerini excelden okutarak muhasebe fişlerini oluşturabilirsiniz.

-Kur farkını otomatik muhasebe fişini düzenleyip raporlayabilirsiniz

-Muhasebe fişi girişinde miktar girişi yapabilirsiniz

-Fiş girişi esnasında fiş tarihinde veya bugünkü tarihteki bakiye bilgilerini görebiliri kısayol tuşları sayesinde fiş girişine aktarabilirsiniz

-Fiş girişinde fiş kapama, satır kopyalama vb gibi kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz.

-Masraf merkezi takibi yapabilirsiniz

-Toplu muhasebe fişlerini yazdırılabilirsiniz

-BA/BS bildirim raporu alabilir otomatik XML oluşturabilirsiniz

-Mizan analiz ekranında çift tıklama mantığı ile ilgili hesabına üzerinde çift tıklayıp muavin kaydına ulaşabilir, muavin kaydına çift tıklayıp muhasebe fişine erişebilirsiniz.

-Aylık, genel, tarihler arası, açılış, kapanış mizan dökümlerini raporlayabilirsiniz

-Yevmiye, muavin, kebir gibi defter dökümlerini görüntüleyip yazdırabilirsiniz.

-Bilanço, gelir tablosu , satışların maliyet tablosu, fon akım tablosu, nakit akım gibi yasal mali tablolara görüntüleyip raporlayabilirsiniz

-Muhasebe fişlerinin yevmiye numaralarını sonradan fiş numaralama ile sonradan düzenleyebilirsiniz

-Silinen muhasebe fişlerini listeleyip tekrar fiş haline dönüştürebilirsiniz

-Muhasebe fişlerini kopyala yapıştır mantığı ile çoğaltabilirsiniz

-Döviz olarak girilen muhasebe fişlerinin raporlarını ayrıca alabilirsiniz

KASA

-Sınırsız sayıda kasa kartı tanımlayabilirsiniz.

-Kasa hareket girişi veya çıkış yaparken hareketin aynı anda banka, personel, kasa, muhasebe, gelir veya gider kaydını eş zamanlı yapabilirsiniz. (Örnek: bankadan çekilen paranın aynı andan hem kasa hareketini hemde banka hareketinin işlem görmesini sağlayabilirsiniz.)

-Dövizli kasa tanımlayabilir döviz kasanızın takibini yapabilirsiniz.

-Kasa Analiz ekranında anlık kasa bakiyesi ve kasa hareketlerini takip edebilirsiniz

-Genel Muhasebe entegrasyonu için tek düzen hesap kodlarının tanıtımını yapabilirsiniz

-Günlük,Aylık tarihler arasında detaylı veya özet kasa hareketlerini raporlayabilirsiniz

-Kasa hareket girişlerinde özel kod kullanımı sayesinde hareketlerinizi filtreleyerek detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz.

-Gider ve Gelir hareketlerini detaylı olarak raporlayabilirsiniz.

ÇEK/SENET

-Firma çeki, müşteri çeki, firma senet, müşteri senet giriş işlemlerini bordro giriş mantığı ile sisteme girişini yapabilirsiniz

-Parçalı (kısmi çek senet tahsilatı) çek ve senet tahsilatı yapabilirsiniz

-Parçalı (kısmi çek senet tahsilatı) ekranında çek yerine senet girişi, çeki geri alıp yeni çek verme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

-Parçalı (kısmi çek senet tahsilatı) ekranında çek veya senet ile ilgili önceden ödenen tahsilatlara erişebilirsiniz.

-Müşteri çek ve senetlerini cari hesaba ciro, bankadan tahsil, kasaya tahsil, bankaya teminat, bankaya takas, müşteriye iade, tahsil edilemiyor vb şeklinde işlem yapabilirsiniz.

-Plasiyer ile çalışan firmalarda çek ve senet zimmet işlemlerini yapabilirsiniz

-Takastaki çekleri listeleyip liste üzerinde işlem yapabilirsiniz (tahsil edildi vb şeklinde)

-Müşteri çeki girişindeki banka tanımlarını ayrıca yapabilirsiniz.

-Müşteri çeki veya senedi giriş ekranında çeki veren firmanın sistemde kayıtlı olan çek veya senet riskini görebilirsiniz.

-Firma çek veya senetlerini bankadan ödendi, kasadan ödendi, ödenemiyor şeklinde işlem yapabilirsiniz.

-Firma çeki ödeme listesini raporlayabilirsiniz.

-Müşteri çeklerini banka dağılımını raporlayabilirsiniz

-Pörtföydeki çeklerin listesi, bütün çeklerin listesi, kapanan çeklerin listesi, takastaki çeklerinizi raporlayabilirsiniz.

-Pörtföydeki senetletin listesi, bütün senetlerin listesi, kapanan senetlerin listesi, zimmetlenen senetlerinizi raporlayabilirsiniz

BANKA

-Sınırsız sayıda banka kartı tanımlayabilirsiniz.

-Banka hareket girişlerini hareket kodlarına bağlayarak daha sonra raporlayabilirsiniz.

-Dövizli Banka hareketlerinizi takip edebilirsiniz

-Banka Analiz ekranında anlık banka bakiyesi ve kasa hareketlerini takip edebilirsiniz

-Banka hareket girişi veya çıkışı yaparken hareketin aynı anda kasa, personel, kasa, muhasebe, gelir veya gider kaydını eş zamanlı yapabilirsiniz. (Örnek: bankaya gönderilen havalenin aynı anda hem banka hareketini hemde cari kartının hareket görmesini sağlayabilirsiniz.)

-Genel Muhasebe entegrasyonu için tek düzen hesap kodlarının tanıtımını yapabilirsiniz

-Banka POS tanıtımı yaparak kredi kartı tahsilatlarının takibini yapabilir kredi kartından taksitli yapılan tahsilatları takip edebilirsiniz.

-Banka POS analizi ile kredi kartınızda bekleyen tutarları bana hesabına geçeği gün sayısı gibi analizleri yapabilirsiniz.

-Banka ekstresini raporlayarak çalışan banka ekstresi ile karşılaştırabilirsiniz.

İletişim Formu

WhatsApp Destek